Kristianstadsbladet skriver om Medling

Kristianstads kommun tar ansvar för medling genom satsning på samverkansdag.
Kristianstadsbladet skriver om dagen och medling med rubriken ”Fler behöver
erbjudas medling – enbart 32 fall i fjol”. Artikeln beskriver delar av Pia Törnstrand,
SFMs ordförande, föreläsning för poliser, åklagare, representanter från socialtjänsten och tingsrätten. Törnstrand betonar ”att roten till att antal medlingsärenden är få beror på den juridiska synen på ett erkännande.”

Artikelns hela innehåll kan du se här:

Kristianstadsbladets Artikel

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/fler-behover-erbjudas-medling/