SFMs ordförande Pia Törnstrand höll en föreläsning om medling inbjuden av brottsofferjouren i Västernorrland

SFMs ordförande Pia Törnstrand höll en föreläsning om medling inbjuden av brottsofferjouren i Västernorrland.

Brottsoffer jouren i Västernorrland är trötta på att deras klienter/parter inte får frågan om medling. Därför vill de själva driva frågan. Konferensen och föreläsningen var en uppstart på det. Ett 30 tal stödjare, poliser och representanter från socialtjänsten deltog. Det var ett härligt engagemang.

Konferensens innehåll: Utbildningsfrågor, samverkansfrågor med polisen, kommunerna samt BOJ Västernorrland, samt föreläsning om medling vid ungdomsbrott.