Workshop och afterwork – Medlarens micro management med Motiverande samtal, MI

Vi bjuder in till Workshop och Afterwork för våra medlemmar under ledning av författaren, medlaren och SFMs styrelseledamot Lina Öhman.
Alla som är intresserade av medling är välkomna.
Ämnet för kvällen är: Medlarens Micro Management med Motiverande samtal, MI. Så kan medlaren använda MI för att göra parterna medvetna om sina egna resurser – för att kunna ta välinformerade beslut.

Den 22 mars kl 18.00 – 20.00, Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm.
Anmälningsavgift 200 kr, inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck. Anmälan kan göras på vår hemsida from måndag 12 februari. Sista anmälningsdag 12 mars.

Motiverande samtal
Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) är en på samarbete grundad klientcentrerad form av vägledning för att locka fram och stärka motivation till förändring.
Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod i syfte att stödja förändring av problembeteenden inom främst hälso- och livsstilsområden.
Målet är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att genomföra en förändring. Detta kan ställas i kontrast till ett mer konfronterande förhållningssätt där klienten blir tillsagd vad hen bör göra. MI har under de senaste 25 åren vuxit fram ur kliniskt arbete och forskning och sprids idag över världen i allt snabbare takt.

Mer info om MI:
https://www.miqagruppen.org/ommi