NATIONELL SAMORDNING BEHÖVS!

Madeléne Polfors är SFM ledamot med en rad utbildningar i bagaget. Inom
brottsmedlingens område har hon författat och varit medförfattare till fem arbeten:

 

 

 

 

 

På Medlingens dag presenterade Madeléne Polfors sin senaste forskning:

Nationell samordning

Forskningsresultatet är överväldigande jakande till att nationell samordning behövs.
Madeléne Polfors sammanfattar det enligt följande:

• Det är rätt tid för att göra om och göra rätt…

• Nationell samordning behöver inrättas och det kan vara räddningen för
brottsmedlingens framtid.

För att stoppa att medling vid brott är på utdöende överlag i landet krävs nationell samordning. Tydligare slutsats än så, kan jag inte få!

Denna slutsats tycks delas av den absoluta majoriteten av landets
praktiker (de som arbetar med medling vid brott och de som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling vid brott). 

Madeléne Polfors forskning har fått stort gehör med totalt flera hundra träffar,
nerladdningar och personliga utskick på förfrågan att skicka arbetet. Myndigheter, kommuner, eldsjälar till medlare m.fl. har visat stort intresse för ämnet nationell
samordning.

Med avstamp i hennes och tidigare forskning önskar Madeléne Polfors att
förändringsarbetet förhoppningsvis kan börja och gå från teori till praktisk verklighet.

SFM är en av de ledande krafterna i detta arbete att realisera nationell samordning. Vill du vara med oss i detta arbete?

Bli en del i brottsmedlargruppens (SFM:s) framtida arbete redan idag!

Mejla ditt intresse till: info@s-f-m.se