Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?

Hur går det egentligen med medling vid brott i Sverige? I en granskning av forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson vid Umeå universitet kunde konstateras att var tredje kommun är utan medling vid brott i Sverige. Detta trots att det är obligatoriskt sedan 2008 för landets alla kommuner att erbjuda alla unga gärningspersoner under 21 år medling vid brott, (hur och på vilket sätt detta ska gå till uttrycks inte explicit i     lagen).

Hela arbetet Medling vid brott; en enhetlig svensk modelll? förtjänas att läsas i sin helhet!

Se även https://www.svd.se/var-tredje-kommun-utan-medling