Hjälp att svara på enkät om nationell samordning behövs för medling vid brott

SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors gör en landsomfattande
undersökning/utvärdering om hur medlare vid brott upplever
medlingsverksamheterna och om nationell samordning
för medling vid brott behövs. Målgruppen för undersökningen
omfattar utöver medlare vid brott också andra som i sitt arbete
kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling.

”Det har stor betydelse och jag skulle uppskatta mycket om du tar
några minuter till att svara på dessa frågor. Ju fler som svarar
desto bättre underlag får jag att arbeta vidare med.
Alla svar behandlas anonymt.”

Klicka nedan för att komma till undersökningen

➡  Undersökning om nationell samordning för medling vid brott behövs

(Du får gärna sprida länken till alla som kan tänkas beröras!)

Tack på förhand!