Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg

Välkomna till ett möte för att diskutera:


Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg?


”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden. Också föräldrar och blivande föräldrar är en målgrupp. Verksamheten ska bidra till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN, som utsåg 2001-2010 till ett årtionde för just detta. Ett Fredens Hus ska vara en inspirations- och kunskapskälla.”

Se vidare information i: ”Kallelse till information om Fredens Hus i Göteborg”.

SFM vill tipsa om detta evenemang som är förenlig med vår förenings tematiska prioriteringar; en väg till fred och försoning. SFM anser att det vore väldigt passade med ett Fredens Hus i Göteborg med tanke på de våldsyttringar Göteborg haft de senaste åren. SFM kommer vara representerade på mötet genom styrelseledamot Angeliqué Fors.