Föreläsningar under RJ week

Samordnare för Medlingsverksamheten på Brottsförebyggande Centrum i Värmland kommer tillsammans med brottsofferjour och socialtjänst att hålla tre föreläsningar den 20-22 november under RJ week. Se programmet HÄR.