Årsmöte och Medlemsaktivitet 30 mars 2017

Kallelse till Årsmöte och Medlemsaktivitet 30 mars 2017

Allmänt program före årsmötet 15.00 – 16.30
”Medling i vårdnadsmål Version 2.0”.
Advokat och medlare Gert Nilsson berättar om hur han arbetar med familjemedling tillsammans med Leg. psykolog och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi Ann-Cathrine Biverstrand. De kommer att tala om medling i vårdnadsmål i allmänhet samt specifikt om samarbetet mellan en medlare och en barnpsykolog.


16.30 – 17.00 Fika

Kallelse till årsmöte för medlemmar 17.00 – 18.00
Anmälan till årsmötet – Medlemsavgift för icke medlemmar – sker på SFMs hemsida www.s-f-m.se

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet skickas in senast 9 mars. Förslagen skickas till lena@feuk.se eller till SFM:s hemsida info@s-f-m.se.

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller rent av själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna meddela detta. Enklast genom att snarast kontakta valberedningen som består av Malin Oljeljund (malin.oljelund@stockholm.se)

Under årsmötet kommer vi att informera vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt av ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor

Mötet avslutas

Plats: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
(T-bana Karlaplan, uppgång Valhallavägen, Buss 1, 4 och 72 hållplats Valhallavägen/Värtavägen)

Varmt välkomna!