Restorative justice på Oprah

I ett flera år gammalt program kan man se medlingsmöten mellan mördare och anhöriga. Restorative Justice på Oprah