Informationspaket om reparativ rättvisa på anstalt

Informationspaket om reparativ rättvisa på anstalt

Restorative Justice Council har publicerat ett informationspaket om reparativ rättvisa på anstalter. Syftet är att öka förståelsen för fördelarna med reparativ rättvisa och att bidra till att göra reparativ rättvisa med god kvalitet mer allmänt tillgänglig.