Film för brottsutsatta om reparativ rättvisa

Denna film för brottsutsatta är en guide till reparativ rättvisa som förklarar olika steg i det straffrättsliga systemet och hur man kan göra för att få del av medling vid brott.
Filmen använder animation för att på en enkelt sätt förmedla vad som kan vara en komplicerad process och riktar sig till brottsutsatta som överväger medling.
Filmen är på engelska och kommer från Restorative Justice Council (RJC) som arbetar för att öka reparativ rättvisa.