Stärkta rättigheter för brottsoffer

”Den 1 november ändras lagstiftningen för att stärka brottsoffers rättigheter. Samtidigt börjar ett nytt åtgärdspaket att gälla som ska ge brottsoffer bättre skydd, starkare stöd och mer information. Förändringarna genomförs för att Sverige ska uppfylla EU:s brottsofferdirektiv.”

Läs mer Här