Förespråkare för Reparativ rättvisa norske Nils Christie har gått bort

Nils Christie var professor emeritus i kriminologi och sociolog, som varmt förespråkade reparativ rättvisa och konfliktlösning.

http://www.nrk.no/norge/nils-christie-er-dod-1.12381938