Felaktigt språkbruk fråntar våldsförövare sitt ansvar och ger offret skulden

Hur felaktigt används språket för att beskriva det våld som kvinnor och barn utsätts för? Hur ofta förstärker omgivningen känslan av övergrepp för ett brottsoffer? Den Kanadensiske familjeteraputen och traumaforskaren Allan Wade, Ph.D, lever och verkar som samtals-/familjeterapeut vid Centre for Response-Based Practice i Duncan, Kanada. Han beskriver i två fantastiska föreläsningar från år 2012 hur man genomgående genom ett felaktigt ömsesidigt språkbruk överför skuld från gärningspersoner till brottsutsatta. Ett offer är inte i en relation där övergrepp pågår, för det antyder att offret bär en del av skulden, utan offret är i en relation där den andra parten begår övergrepp. Våld och övergrepp är ingenting som bara råkar hända genom en olyckshändelse, utan det är ett agerande där en person mot sin vilja blir utsatt för ett övergrepp. Viktigt att uppmärksamma!

Film från Internationella brottsofferdagen 2012. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2012. Arrangör: Brottsoffermyndigheten. Länk till Allan Wades föreläsning från internationella brottsofferdagen 2012

Dokumentation från VÅLDsamt, 17-18 januari 2012, Luleå. Länk till dokumenation från Allan Wades föreläsning på konferensen VÅLDsamt.