SFM bjuder in till seminarium om reparativa processer

SFM anordnar seminariet ”Reparativa processer – i teori och praktik”, för dig som är intresserad av medling och reparativ rättvisa och till yrkesutövare som möter människor som kan ha behov av medling.

Läs hela inbjudan eller ladda ner den som pfd. Inbjudan Reparativa processer – i teori och praktik

Datum: 27 mars kl. 13.00 – 16.30

Plats: Polishuset Södermalm, i Stockholm.

Huvudtalare är Esther Friedman, hon forskar och undervisar bland annat om reparativ rättvisa, konflikthantering, medling och brottsoffervetenskap. I sitt seminarie förmedlar Friedman grundläggande kunskap om reparativ rättvisa i teori och praktik.  Hélène Dalhammar, från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Stockholm, presenterar den rykande färska rättspromemorian 2013:8 ”Medling vid ungdomsbrott – Åklagarens roll”. Dessutom kommer två aktiva medlare att presentera sitt arbete inom familjemedling och brottsmedling – med utgångspunkt från verkliga ärenden.  

För föreningens medlemmar hålls föreningens årsmöte kl. 16.30-18.00. Se kallelse på hemsidan.