Konfliktråd minskar återfall

Lästips! En belysande artikel om det norska konfliktrådet, som utvecklat en framgångsrik modell för medling och uppföljning av unga för att förebygga ungdomsbrott, missbruk och kriminell nyrekrytering.  I Norge återfaller var femte brottsling – i Sverige nästan varannan.

http://www.accentmagasin.se/forebyggande/konfliktrad-minskar-aterfall/