Jämförande rapport för att skydda brottsoffers rättigheter i EU

Projektet Att skydda brottsoffrens rättigheter i EU: teori och praktik av mångfald av behandling under rättegång” har utmynnat i en jämförande rapport som syftar till att: a) identifiera trender inom behandling och erkännande av offren i EU: s medlemsstater att införliva bestämmelserna i direktivet; b) bedöma effektiviteten av direktivet; och c) lägga fram konkreta politiska rekommendationer för att förbättra dess genomförande och effektivitet.

Länk till rapporten

Rapporten bygger på den metod för jämförande analys av de nationella rapporterna. Var och en av de viktigaste forskningsfrågorna analyseras separat och trender identifieras i varje fråga som ett sätt att kartlägga nuvarande genomförande i teori och praktik. Detta följs av holistiska slutsatser om bedömning av effektiviteten av direktivet, vilket i sin tur leder till slutsatser och rekommendationer för lagreform på EU och nationell nivå, om och när det behövs.