Filmer om medling vid brott

Eleonore Lind har i samarbete med Roger Janerfors, medlare i Uddevalla kommun, gjort filmer om medling vid brott. Filmerna är finansierade av Eleonore Lind, Tillsammans i Samtal och det Hälsopolitiska rådet i Uddevalla kommun.

Filmerna kan fungera som diskussionsunderlag för de som vill veta mer om medling vid brott, eller som redan arbetar med medling vid brott.

Innehåll:
– En informationsfilm, 17 minuter. Filmen innehåller korta intervjuer med medlare, brottsutsatt, polis och rådman om medling vid brott. Den innehåller även ett häfte som beskriver medling vid brott samt modellen som används i Uddevalla kommun och som är utvecklad från den modell som Brottsförebyggande rådet förespråkade 2004-2007.
– En utbildningsfilm på 147 minuter där man klickar sig till de avsnitt man vill se. Roger Janerfors medlare i Uddevalla kommun guidar oss igenom förmöte med gärningsperson och brottsutsatt, samt det gemensamma medlingsmötet. Filmen innehåller också intervjuer med medlare, brottsutsatt, polis och rådman.

Båda filmerna kan beställas av Eleonore Lind för 50 kr som avser den administrativa avgiften.
För beställning kontakta: eleonore.lind@telia.com