Färsk studie visar på medlingens goda effekter

The Cambell Collaboration pulicerade den 4 november 2013, en metastudie gällande Restorvative Justice, ”Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review.” Studien leddes av Heather Strang och jämför tio olika studier från tre olika kontinenter, gällande medling vid brott. Gärningspersonerna i studien består av både vuxna och ungdomar som gjort sig skyldiga till olika typer av brottslighet. Resultatet pekar åt att medling till viss del påverkar minskning av återfall i brott. Medling genererar påtagligt positiva effekter för den brottsutsatte. Medling tycks även vara ekonomiskt fördelaktigt för samhället, då kostnaderna i samband med brott förväntas minska.

Här hittar du hela studien.