Effekter av medling vid brott

Socialstyrelsen har publicerat en sammanfattning av systematiska översikter av medling vid brott.

Resultat:

  • De tio studierna som inkluderats i översikten ger stöd för att medling vid brott sannolikt verkar vara effektivt för att minska återfall i brottslighet hos personer som dömts för brott och där mötena har skett i både gärningspersonen och brottsoffrets intresse.
  • Brottsoffer som fått insatsen medling upplever högre tillfredställelse med hanteringen av deras mål, än brottsoffer som vars mål genomgått vanlig rättslig process.
  • Det är viktigt att medling sker frivilligt. Resultatet av översikten baseras på medling som skett frivilligt.
  • De sju studier som gjordes i Storbritannien visade på kostnadseffektiva effekter av medling gällande återfall i brottslighet under två år efter insatsen.

Här kan du läsa hela sammanfattningen från Socialstyrelsen