Debattartikel – lästips

Vi vill tipsa om den debattartikel som åklagare Jonathan Meyer, master i kriminologi (London School of Economics) skrivit i svenska dagbladet den 9 juni. 

Han skriver bland annat om att man behöver stärka brottsoffrens ställning och att medling har visat sig hjälpa brottsoffer i att bearbeta brottet. Genom att sammanföra brottsoffer och förövare i samtal om brottets konsekvenser för brottsoffret ges en möjlighet till upprättelse och minskat psykiskt lidande. Internationella studier visar att medling har positiva kliniska effekter för brottsoffer i form av minskade posttraumatiska stressymtom (Sherman/Strang 2007).

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prioritera-att-forebygga-brott_3639698.svd