En dag om ungdomar och brottsprevention

Den 11 septemer anordnar SFM tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en konferens om ungdomar och brottsprevention. Dagen kommer att lyfta upp intressanta fakta om, medling vid brott, sociala insatsgrupper och BRÅs senaste forskning. Föreläser gör bland andra Jerzy Sarnecki.

Konferensen riktar sig till dig som är chef eller beslutsför tjänsteman inom social- och resursförvaltning.

Tid: 11 september 2014, 09:30-16:00.

Plats: SKL Hornsgatan 15, Stockholm – Bellman.

Läs hela inbjudan till konferens om ungdomar och brottsprevention här.