Polisen i Stockholms län prioriterar medling

Polismyndigheten i Stockholms län har uppdaterat sin verksamhetsplan för år 2014 med nya mål. Ett av målen är att initiera fler ärenden med ungdomar till medlingsverksamhet. Ett annat är att korta ner handläggningstiderna för ungdomsmål. Nationellt satsar polismyndigheten på att minska ungdomars brottslighet och att identifiera vilka ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil.