SVT rapporterar: Alla erbjuds inte medling i Uppsala kommun

SVT rapporterar

SVT sände den 26-27 mars två inslag som belyser medlingssituationen i Uppsala län. I Tierps kommun saknas medling helt och i Uppsala kommun har antalet inkomna ärenden under föregående år minskat med mer än hälften och berörda myndigheter ställs till svars.

Inslag den 26 mars, SVT ABC: Brottsmedling mellan stolarna i Tierp

Inslag den 27 mars, SVT regionala nyheter om Uppsala kommun: Skarp kritik: alla erbjuds inte medling

Problemet är nationellt

Minskningen av inkomna ärenden till medlingsansvariga är synlig över hela landet. Detta trots att lagen om medling vid brott funnits sedan år 2002 och lagen om kommunernas ansvar för medling har funnits sedan år 2008, så är det stora brister i systemet i hela landet. I Örnsköldsvik hade man under år 2012 endast 1 ärende i medling. Detta trots att man tidigare varit en av modellkommunerna. Även i Göteborg ser man en drastisk minskning.

Lagen innebär att alla kommuner ska erbjuda medling vid brott som begåtts av unga och alla som drabbats av brottet. Beslutet att implementera lagen var tänkt att ge möjlighet för människor att mötas och ta ansvar, – förebygga brott och för att skapa ett tryggare samhälle.

Det är polisen, socialtjänsten och frivården som har ansvar för att tillfråga om kontakt med medlingsansvarig. Att alla idag inte får det erbjudande om medling som man har rätt till är en fråga om rättssäkerhet. Det drabbar både de som utsatts för brott, som nekas möjlighet att bearbeta och få svar på sina frågor, och de ungdomar som vill ta ansvar för sina gärningar.