SFMs Ordförande på möte med åklagarna, om medling

Åklagarmyndigheten genom utvecklingscentrum har haft ett erfarenhetsseminarium den 8-9 oktober på Yasuragi Hasseludden. Här träffades erfarna ungdomsåklagare för att diskutera medling ur ett åklagarperspektiv och snickra lite på en kommande rättspromemoria om medling. Tre huvudblock fanns på agendan; åklagarens roll när det gäller medling vid ungdomsbrott, åtgärder för ökad kunskap om medling bland åklagare, vägledning i medlingsfrågor för åklagare. Dagarna startades med en föreläsning om Restorativ Justice och medlingsprocessen som ordförande Pia Törnstrand och Malin Oljelund medlare från Stockholm höll i.

 

Pia