”Medling som möte, berättelse och försoning”

ÖTHs Centrum för konfliktmedling inbjuder den 24 januari kl 10-14 till en Nätverksträff rörande medling vid brott.
14.00 – 16.00 följer ett seminarium med den finska forskaren och praktikern Hedi Jokinen med rubriken,
”Medling som möte, berättelse och försoning”.

Skicka din anmälan till info@s-f-m.se

Örebro Teologiska Högskola
Åstadalsvägen 2, 701 16 Örebro, Sweden