Intervjupersoner sökes till forskning om brottsmedling

Anna Rypi, forskare från Lunds universitet har fått forskningspengar för att göra en liten studie om gärningspersoners och brottsutsattas upplevelser av medling. Det ska vara brottsutsatta som varit personligt drabbade. Målet är att göra upprepade intervjuer, en intervju precis efter medlingen genomgåtts och en uppföljande intervju tre-fyra månader senare. Intervjupersoner sökes omgående, kontakta Anna Rypi för mer information på 073-9757339, eller anna.rypi@soc.lu.se.