Artikel: färre unga erbjuds medling

Artikel i Metro, Publicerad 2013-01-28 07:40

Sedan den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för landets kommuner att erbjuda medling mellan gärningsman och brottsoffer när ett brott har begåtts av någon under 21 år. Men i Göteborg informeras allt färre unga gärningsmän om möjligheten till medling.

– De som möter gärningspersonen i ett tidigt skede, framför allt polisen, har en skyldighet att informera denne och sedan lämna kontaktuppgifter till oss. Men för få ärenden kommer in till kommunen, säger medlaren Anders Karlsson.

Främst är det ungdomar mellan 18 och 20 år som inte får ta del av informationen.

– Min uppfattning är att polisen inte ställer frågan i den uträckning som de borde till alla som har rätt att få den. Antagligen så glömmer man eller så tycker man inte att det är en prioriterad uppgift, säger Anders Karlsson.

På Göteborgspolisen säger man sig vara medvetna om problemet.

– Till gärningsmän under 18 år ställer vi garanterat frågan. Men bland dem som är över 18 har vi en utvecklingspotential. Där är det inte särskilt många procent som tillfrågas, säger kommissarie Even Magnusson.

Enligt Even Magnusson beror skillnaderna på att ungdomspolisen, som har hand om 15–17-åringar, har ett bättre samarbete med myndigheter och i större utsträckning har förstått det positiva i medling.

– Man har förstått att det kan vara reparerande. Men de som är över 18 hanteras på andra sektioner och kanske har vi inte lyckats att få till det där. Man glömmer av att fråga.

Madeleine Korneliusson