Medlingens moral, emotioner och mångfald.

Bokbox Förlag har i dagarna publicerat en studie genomförd av två lundasociologer, Anna Rypi och Veronika Burcar. Boken heter Medlingens moral, emotioner och mångfald. Läs mer om utgivningen här.