Brev till Socialstyrelsen och Justitiedepartementet

”Med anledning av efterarbetet till socialstyrelsens uppföljning angående kommunernas arbete med medling vid brott, vill vi inom föreningen Svenskt forum för medling och konflikthantering (SFM) få till en dialog angående det fortsatta utvecklingsarbetet, avseende medling, samt erbjuda er vår erfarenhet och kompetens och vara er behjälpliga i detta.”

Så inledde SFMs styrelse ett brev som ställdes till Socialstyrelsen och Justitiedepartementet i våras. Styrelsen skall med anledning av detta den 30/8 träffa Caroline Szyber som är ledamot i justitieutskottet.