MR-dagarna

MR-dagarna äger rum den 14-15 november på Kulturhuset Stockholm. I år erbjuder Mänskliga Rättighetsdagarna ett program med ett åttiotal programpunkter där tyngdpunkten ligger på rättighetsfrågor kopplade till migration. Utöver detta utlovar de ett brett spektra av rättighetsfrågor i ett program med seminarier, workshops, teater, musik, utställningar med mera. Huvudtalare är bland annat Liz Fekte, chef på ”Institute of Race Relations” i Storbritannien och en av Europas främsta experter på islamofobi, rasism och kampen mot terrorism. Hon har bland annat skrivit boken A Sustainable enemy: Racism.