Medling ger färre vårdnadstvister

Antalet vårdnadstvister som hamnar i domstol ökar kraftigt i landet men Kalmar går mot trenden – tack vare medling. Se SVTs inslag.

”Conny Jörneklint är lagman på tingsrätten i Kalmar. Han och socionomen Jan Hultman har utvecklat något som kallas för Kalmarmodellen som resulterat i att man vänt på den stigande trenden med vårdnadstvister.

– Jag brukar fråga föräldrarna: vad är det som gör att jag är den bäste att avgöra era barns framtid? Att ni själva inte vill utöva inflytandet utan vill lämna det i mina händer? Och det är väldigt få föräldrar som har kunnat svara på den frågan, berättar Conny Jörneklint.
Kan användas på flera håll – Medling handlar om att lösa problemen genom samtal. Och det kan krävas många tillfällen innan man kommer fram till huvudproblemet. Men det kan resultera i att en vårdnadstvist undviks – för barnens bästa.

– Vi lägger pengar på medling och låter det ta tid istället för advokatkostnader. Barnet och samhället är de stora vinnarna i detta, tror jag, säger Conny Jörneklint.

Louise Wassberg är advokat i Kalmar och specialiserad på familjemål. Hon säger att Kalmarmodellen varit till stor hjälp för de inblandade och att modellen med framgång skulle kunna användas på fler håll i landet.
– För själva problemet finns ju överallt, säger hon.”