Ett brott – två processer; Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

Linda Marklund disputerar med den första processrättsliga doktorsavhandlingen i medling:  ”Ett brott – två processer; Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen” .
Lördagen den 28 maj 2011 kl 10.15 i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1.

För mer info kontakta info@s-f-m.se