Kallelse årsmöte

Årsmötet kommer att ske i enlighet med den i stadgarna föreskrivna dagordningen, 16.00 den 14 april 2011 . Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Förslag som önskas bli behandlade på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, alltså den 14/3. För beslut krävs enkel majoritet. Sluten omröstning ska genomföras om någon medlem önskar detta. Fullmakt kan inte användas vid röstning.
Medlemsaktivitet kommer att ske i anslutning till årsmötet.
Mer information om årsmötets plats samt tema på medlemsaktivitet kommer inom kort.