utbildning – medling vid brott

Utbildning för dig som ska vara medlare/samordnare i Medling vid brott.
Utbildningen hålls i Karlstad 14-15 mars 2011.
För mer information och anmälan www.moleno.se