Upprop för reparativ rättvisa i Europa

European Forum for Restorative Justice har tagit initiativ till ett upprop angående reparativ rättvisa i Europa.
Om ni tycker att denna fråga behöver utvecklas i Europa och att våra parlamentariker behöver arbeta med frågan mer aktivt så skriv under!
Detta kan ni göra elektroniskt här