Medlingens dag 15 april

En dag ägnad åt medling och konflikthantering

Medling är på stark frammarsch världen över, så också i Sverige. Detta vill vi uppmärksamma genom att arrangera medlingens dag. Syftet med dagen är att bredda, fördjupa och utveckla kunskapen om medling som process och konflikthanteringsmetod i teori och praktik.

Vi är mycket stolta över att presentera bland annat: Joseph Folger – en av den Transformativa medlingens förgrundsgestalter. Annika Rejmer – rättssociolog och forskare som tillsammans med praktiker kommer att presentera hur verkligheten ser ut inom familjerättsmedlingen. Linda Marklund och Lottie Wahlin mfl kommer att hålla ett seminarium om ”Etiska dilemmor rörande medling vid brott och i skola” där praktik och forskning vävs samman.

Som ni ser ovan så kan ni nu anmäla er. Mer information hittar ni till vänster under rubriken Medlingens dag.

Välkomna!

Ett svar på ”Medlingens dag 15 april”

  1. Vi, dvs medlarna i Jönköpingslän, undrar om det finns någon möjlighet att få någon från socialstyrelsen att delta under Medlingens dag. Vår förhoppning är då att han/hon kunde ges möjlighet att informera mer om hur socialstyrelsen ser på kravet/skyldigheten att arkivera handlingar rörande medling.

Kommentarer är stängda.