Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Medling ger dig ett effektivt verktyg

Stockholm, plats meddelas senare

Föreläsare: Socionomen Tamara Maskovic, MedlingsCentrum, ger dig en inblick i vikten av konflikthantering i skolans vardag. Hon är specialiserad på medling som metod och hur den bäst kan användas inom skolan.

Önskar du:

Att få ägna dig åt ditt pedagogiska uppdrag istället för att ständigt lösa konflikter?

Att skadegörelse och förekomsten av mobbning minskar?

Att eleverna får lära sig föra en vettig dialog med varandra

Att goda relationer mellan elever och lärare utvecklas

Konflikthantering genom medling är ett verktyg som ger dig som enskild pedagog eller din skola ett gemensamt förhållningssätt för att effektivt möta både små och stora konflikter.

Mer info