nyheter/// Medling vid brott

Brå har gett ut en rapport med titeln ”Medling vid brott – En sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag”, skriven av Lars Alexandersson.
Du kan ladda hem den på Brå:s hemsida.