Inslag på Aktuellt angående medling vid brott

I går, 090818 sändes ett inslag om kommunernas ansvar när det gäller att erbjuda medling vid brott till alla ungdomar under 21år på aktuellt. Det var ett mycket bra inslag och flera av våra medlemmar har varit behjälpliga vid researchen för inslaget.
Programmet kan du se här