Enkät

Från och med den 1 januari 2008 har det blivit obligatoriskt för landets alla kommuner att erbjuda medling med lagöverträdare för personer upp till 21 års ålder.

SFM har haft önskemål om att ta ansvaret för att vartannat år genomföra en landstäckande kartläggning av medlingsläget, samt att ansvara för sammanställningen av det resultat som inkommer. Syftet med detta är att följa medlingens utveckling i landet. Med anledning av verksamhetens syfte och för att få mer kunskap om medling så kan era svar vara till stor hjälp i vidareutveckling av medlingsarbetet. Därför skulle vi vara mycket tacksamma om ni kan ta er tid och besvara den enkät som vi skickat ut till er som arbetar med medling vid brott.