nyheter /// årsmöte

Årsmötet kommer att ske i enlighet med den i stadgarna föreskrivna dagordningen, den 16/4 i Sjöfartshuset på Skeppsbron 10. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Förslag som önskas bli behandlade på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, alltså den 16/3. För beslut krävs enkel majoritet. Sluten omröstning ska genomföras om någon medlem önskar detta. Fullmakt kan inte användas vid röstning.
Ta samtidigt chansen att medverka på Ola Schenströms workshop med tema ”Jag kan hjälpa dig att leva i nuet” som handlar om i Mindfulness.

Som medlare och konflikthanterare i största allmänhet kan det väl mer än en gång ha hänt, att vi stressats av egna och andras förväntningar, tappat fokus och oroat oss för sådant som redan har hänt eller kanske kommer att hända. Känns det bekant? Då borde du definitivt komma och lyssna och på sådant sätt stifta bekantskap med Mindfulness. Mindfulness ger dig förmågan att rikta uppmärksamheten mot nuet och att vara avspänd och vaken inför det som sker nu. Du får lära dig att vara öppen och nyfiken och att du faktiskt inte redan ”vet” vad allt betyder och vad alla menar.
Ola är läkare sedan 34 år och specialist i allmänmedicin. Har tidigare varit verksamhetschef i mer än 20 år Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. Där arbetade han bland annat med att föra in alternativ till läkemedelsbehandling i vården: mentalt träning, avspänning, taktil massage, Non violent Communication, psykoterapi på vårdcentral, kognitivt förhållningssätt med mera.
Han jobbar delvis i eget företag och dels deltid som rådgivare/utbildare i divisionen för primärvård i Norrbottens läns landsting. Uppgiften är dels att leda en utbildning för chefer i mindfulnessbaserat hälsofrämjande ledarskap dels att leda ett pilotprojektet med hälsofrämjande arbetsplatser inriktat på mindfulnessbaserad stressreduktion, förbättrad fysisk aktivitet och förbättrad sömn hos personalen. Ola certifierades som tränare i Non Violent Communication av dess upphovsman Dr Marshall Rosenberg 1995. Ola utbildar även i Mindfulness på medlingskursen vid Luleå tekniska universitet. Sin mindfulnessutbildning har Ola fått genom bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också är en personlig vän, Saki Santorelli, EdD(som nu leder Center for Mindfulness vid University of Massachussetts, USA), professor Mark Williams, Oxford, professor Andries Kroese, Oslo samt Co – Directors och Senior teachers vid Center for Mindfulness Melissa Blacker, MA och Florence Meleo-Meyer, MS, MA. Ola har också gått utbildning via Centre for Mindfulness Research And Practice at University of Wales at Bangor.