Students resolving conflict. Peer mediation in schools

Detta är en mycket bra bok om hur man organiserar kamratmedlingsprogram i skolor. Boken går mycket praktiskt och detaljerat igenom allt man behöver tänka på.