Skolmedling i teori och praktik

Licentiatavhandling i juridik från Uppsala universitet. Kan beställas för 200kr genom info@s-f-m.se