Mindful mediation – A handbook for Buddhist peacemakers


Författaren är en kväkare med intim kännedom om buddhismen. Han använder buddhistiska läror för att belysa konflikters rötter och förmedla medlingsfärdigheter. Boken är främst skriven som läromedel för buddhister som vill utveckla sina insikter och färdigheter som medlare, men presenterar en inträngande analys av konflikters psykologi även för oss västerlänningar.