Succé för Medlingens dag!

Medlingens dag den 24/4 var en succé både för arrangörerna och för deltagarna. De ca 220 deltagarna fick verkligen ”Hopp om att mötas när man inte vill träffas”.

Jan Norman gav tillsammans med Larry Fong deltagarna en en mycket positiv och informativ start på dagen. En start som skickade delatagarna i fullt samspråk med varandra ut till de olika workshoparna. Workshopar med engagerade och diskussionsvilliga föreläsare och deltagare som sporrade varandra vidare till nya höjder.

Dagen avslutades med att Karin Sten Madsen verkligen visade på att det i de tyngsta tillfällena i ens liv, kan finnas hopp. Inte bara att mötas när man inte vill mötas utan även för att gå vidare och utvecklas!

Läs mer under fliken ”Medlingens dag”.