nyheter /// Kontaktseminarium på Island om Restorative Justice

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) har bjudit in till kontaktseminarium i Reykjavik 31 oktober – 2 november 2008. Man vänder sig till praktiker och forskare inom medling i norden. Syftet med kontaktseminariet är att skapa en mötesplats för små, informella seminarier. Det övergripande målet är att få en översikt över det arbete som sker inom Restorative Justice och medling i norden. Förhoppningen är att forskarna som deltar ska bidra med problemställningar och praktikerna med konkreta återkopplingar av medlingssituationer. Deltagande länder får möjligheter till två anföranden, ett från forsknings- och ett från praktikerområdet.

Sverige har fyra representanter vid detta kontaktseminarium. Praktikerna är Pia Antoni-Noreby och Sven Andersson från Kalmars medlingsverksamhet samt Pia Byström från Örnsköldsviks medlingsverksamhet. Maritha Jacobsson från Umeå Universitet deltar som forskare.

Vi har förmånen att samtliga representanter är medlemmar i SFM och de kommer att skriva en sammanställning från seminariet som presenteras här på hemsidan.