nyheter /// Forskningsprojekt om medling vid brott

Ett forskningsprojekt om medling vid brott startade nu i januari 2008. Projektet, Till nytta för brottsoffret?, kommer att pågå under två år med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Tre forskare som är knuta till Umeå universitet, Maritha Jacobsson, Lottie Wahlin och Tommy Andersson, kommer att undersöka medling ur ett brottsofferperspektiv. Detta genom att studera det grundläggande innehållet i medlingssamtalen, medlarens uppfattning om sitt arbete och värderingar kring medling, avtal om gottgörelse samt hur medling hanteras av rättssystemet. Projektet avslutas årsskiftet 2009/2010

För mer information, tryck här