nyheter /// Fråga från medlem

Önskemål har inkommit från medlem att SFM tar ansvaret för att vartannat år genomföra en landstäckande kartläggning av medlingsläget. Syftet med en sådan kartläggning skulle vara att följa medlingens utveckling i landet. Framgångsfaktorer kan lyftas och tydliggöras och det som framkommer kan även fungera som stöd i kvalitetssäkring och metodutveckling av medling i Sverige.

För mer info klicka nedan:

Ytterligare ett önskemål är att SFM ansvarar för sammanställning av det som inkommer. Att dessa sammanställningar, i tryckt form eller som pdf via SFM:s hemsida, sedan kan användas som informations- och undervisningsmaterial i landet.

Kartläggningen bör i så hög grad som möjligt inrikta sig på att nå landets verksamma medlare samt medlingssamordnare, detta för att få en så bra bild som möjligt av medlingsläget i landet. Detta skulle kunna bidra till att man kan få en uppfattning av medlings utveckling i landet, både organisatoriskt och rent hantverksmässigt.

Frågan har lyfts vid styrelsemöte 2008-10-20 och vi vill med detta kort informera om de önskemål som inkommit och också berätta hur SFM tänker sig kunna genomföra detta.

Kontakt har tagits med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och deras kurs Utredningssociologi för att se om de kan genomföra dessa kartläggningar på uppdrag av SFM.

Vi återkommer med mer information om detta när vi fått besked från LTU.

Ett svar på ”nyheter /// Fråga från medlem”

  1. Kanon bra initiativ! Vill passa på att tipsa om att det finns ett dataprogram tillgängligt för landets medlingsverksamheter som kan vara en hjälp för både den egna verksamheten och för en sådan här kartläggning vad det gäller kvalitetssälring, utvärdering och metodutveckling.. Mer info finns på http://www.medlingsstatistik.se

Kommentarer är stängda.